Wetten energiebesparing activiteitenbesluit wet energiebeheer erkende maatregelen

Wetten energiebesparing

Verbruik je meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m³ gas in je bedrijfspand? Dan zijn er wetten waar je aan moet voldoen door te kijken naar energiebesparende maatregelen en deze uit te voeren. Bovendien ben je vanaf 2019 ook verplicht om door te geven wat de voortgang hiervan is. Met de MKB Energy CheckUp kun je uitvinden welke maatregelen voor jou van toepassing zijn. Op deze pagina vind je de nodige informatie over deze wetten om de volgende stappen te nemen.

Het Activiteitenbesluit

Je bent verplicht om je te houden aan het Activiteitenbesluit wanneer je meer energie gebruikt dan 50.000 kWh en/of 25.000 m³ gas. Het Activiteitenbesluit is een onderdeel van de Wet Milieubeheer. Daarin is onder andere vastgelegd dat je de erkende maatregelen moet uitvoeren die voor jouw sector van toepassing zijn. Bovendien moet je vanaf 2019 je voortgang wat betreft de uitvoering melden aan de omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten hebben de taak om te inspecteren in hoeverre aan het activiteitenbesluit wordt voldaan. Als het noodzakelijk is dan kunnen zij ook een dwangsom opleggen wanneer hier niet aan wordt meegewerkt. Het is daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw verplichtingen en dat je de nodige stappen neemt om te voldoen aan het Activiteitenbesluit.

Wil je zeker weten of je bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, en zo ja, wat dit in detail betekent? Volg dan de stappen in de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM).

De Erkende Maatregelenlijst

De verplichte energiebesparende maatregelen zijn opgeschreven in de erkende maatregelenlijst (EML). Er is een aparte EML voor negentien verschillende branches. Zo zijn er bijvoorbeeld lijsten voor kantoren, bedrijfshallen en detailhandel. De lijsten staan vol met nuttige maatregelen, zoals het installeren van LED verlichting, het verbeteren van de regeling van de verwarming of het isoleren van de spouwmuren. Alle maatregelen zouden in 5 jaar terugverdient kunnen worden. Om aan deze terugverdientijd te voldoen hoeven de maatregelen alleen uitgevoerd te worden als je aan specifieke voorwaarden voldoet. Wanneer je kan aantonen dat ze in jouw situatie niet in 5 jaar zijn terugverdiend hoef je ze niet uit te voeren. Via deze link kun je de erkende maatregelenlijst inzien van de beschikbare branches.

Informatieplicht 2019

Vanaf begin januari 2019 geldt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. Wordt er zoveel energie gebruikt bij jouw bedrijf? Dan moet je uiterlijk 1 juli 2019 aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen van de EML bij jouw bedrijf al zijn toegepast. Bovendien kun je aangeven wanneer je van plan bent de overgebleven maatregelen uit te voeren. Hiervoor komt er begin 2019 een apart formulier beschikbaar in het eLoket.

Aanvullende wetten

Naast het activiteitenbesluit zijn er nog allerlei andere wetten die voor ondernemers van toepassing kunnen zijn. Een kleine greep van de acties die ook jij misschien moet uitvoeren:

Doe de wetchecker om te zien wat voor jou van toepassing is.


Wil je (kostenloos) hulp bij het identificeren van de erkende maatregelen die bij jou van toepassing zijn? Dat kan door onze online tool te gebruiken! Informatie nodig? Neem dan contact op met ons team via 085-4872125, info@energycheckup.nl of ons contactformulier.

Woman in Clothing Store

Doe de scan!