MKB Energy CheckUp is een online energiescan (www.mkbenergycheckup.nl) die is ontwikkeld voor ondernemers in de horeca, retail, food, non-food, dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf. Deze onafhankelijke en gebruiksvriendelijke scan geeft in vier stappen inzicht in het energieverbruik en direct advies over energiebesparende maatregelen.

Het gezamenlijke doel is ontzorgen van ondernemers én het realiseren van energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord.

Voor ondernemers in de horeca, retail, food, non-food, dienstverlening en het midden- en kleinbedrijf.

MKB Energy CheckUp is een gezamenlijk project van MKB-Nederland, VNO-NCW, CCS Energieadvies en enkele Europese partners, in nauwe samenwerking met branchverenigingen zoals UNETO-VNI. De Europese Unie subsidieert het project.

Niemand. De samenwerkende partijen én de EU investeren in het project om het energieverbruik in het bedrijfsleven omlaag te brengen en ondernemers het zo gemakkelijk mogen maken dit te doen. Op termijn zal het project op non-profit basis zelfstandig moeten doorgaan.

Op de website van MKB Energy CheckUp staat een gratis energiescan. MKB Energy CheckUp werkt sectorspecifiek en vraagt bij aanvang van de gebruiker een sector te kiezen waarin het bedrijf actief is. De ondernemer krijgt zodoende informatie en vragen aangeboden die toegespitst zijn op de sector waarin het bedrijf actief is. De scan start met eenvoudige vragen en vergelijkt de uitkomst met resultaten van soortgelijke bedrijven in dezelfde sector (benchmark). Na uitvoerige verdiepingsvragen geeft de scan o.a.:


  • advies over te nemen (erkende) besparingsmaatregelen
  • terugverdientijden
  • financieringsmogelijkheden en subsidies
  • een eindrapport met alle informatie
  • Hde mogelijkheid om op basis van het eindrapport offerte op te vragen bij (lokale) installateurs.

U dient zich eerst te registreren en krijgt dan een gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Op het moment dat u zich al geregistreerd hebt kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord door in de energiescan op het icoontje met de pijl te klikken.

Volg de instructies van de foutmelding.

U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de implementatie van energiebesparende maatregelen. De scan is daarbij een hulpmiddel waaraan geen enkel juridische status kan worden ontleend.

De onafhankelijke energiescan is dankzij subisdie van de EU kosteloos te gebruiken.

Ja, ondernemers kunnen de de scan eenvoudig zelf invullen. Hij/zij kan er direct mee aan de slag. Leg voor het invullen van de scan wel basisinformatie klaar, bijvoorbeeld uw energienota.

Afhankelijk van uw situatie en of u alle gegevens paraat heeft kost het invullen van de scan u tussen de 5 en 25 minuten.

Afhankelijk van uw situatie en of u alle gegevens paraat heeft kost het invullen van de scan u tussen de 5 en 25 minuten.

  • Het jaaroverzicht van uw energiemaatschappij
  • Algemene gegevens over uw klimaatinstallatie, gebouw, productieapparatuur etc.

Uw gegevens worden door MKB Energy CeckUp opgeslagen en beheerd. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend aan derden getoond op uw uitdrukkelijk verzoek. Een voorbeeld daarvan is het aanvragen van offertes via de MKB Energy CheckUp.

Ja, u kunt een installateur uit de database benaderen, een energieadviseur inschakelen of hulp inroepen van een MKB-adviseur.

De energiescan is eenvoudig in te vullen. Maar om ondernemers te ontzorgen beschikt MKB Energy CheckUp over MKB-adviseurs die samen met u de scan invullen. Uitnodiging voor een MKB-adviseur volgt via uw bedrijvenkring of mail naar info@energyckeckup.nl.

Het staat u vrij om de rapportage uit de MKB Energy CheckUp te gebruiken voor een offerte aanvraag bij uw huisinstallateur of elke willekeurige installateur. Installateurs in de database zijn allen aangesloten bij de brancheveregiging en voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor gesteld zijn.

MKB Energy CheckUp past in de afspraken van het Nationaal Energieakkoord, dat in september 2013 door veertig organisaties is gesloten. De ondertekenaars zetten zich onder andere in voor een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar, en per 2020 een besparing van 100 petajoule. MKB Energy CheckUp heeft de ambitie om jaarlijks een energiebesparing van 54 GWh te realiseren in 2017 en 240 GWh in 2020.

Dit is zeker mogelijk. In de download sectie is een brochure te vinden met uitgebreide informatie.

Wil jij weten hoe duurzaam jij onderneemt?