Wijzigingen Europese EED wetgeving

07 - 08 - 2019
Wijzigingen Europese EED wetgeving

Terug naar overzicht Geplaatst in categorie: Energie & water

De EED

Afgelopen 1 juli verstreek de deadline voor de informatieplicht omtrent energiebesparing. Deze informatieplicht gold voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken. Naast deze Nederlandse regelgeving rondom energiebesparing, is er ook Europese regelgeving actief. Het gaat hier om de Energy Efficiency Directive (EED), die geldt voor grote bedrijven. Bedrijven die binnen de EED vallen, hebben tot 5 december de tijd om aan deze informatieplicht te voldoen.

Onder grote bedrijven worden bedrijven verstaan die die meer dan 250 fte hebben, of bedrijven die een jaaromzet hebben van meer dan €50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen. Wanneer uw bedrijf aan een van deze twee criteria voldoet, geldt de deadline van 5 december ook voor u.

Naast het doorgeven van de informatieplicht voor 5 december dienen deze grote bedrijven ook energie-audits uit te voeren. De EED is namelijk een vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van grote ondernemingen, en om inzichten te scheppen in de mogelijkheden omtrent energiebesparing. Dit betekent dat voor alle vestigingen en locaties informatie aangeleverd moet worden, wat veel tijd kan kosten.

Handhaving

Waar vroeger de handhaving in handen was van gemeenten en omgevingsdiensten, is deze nu overgedragen aan  RVO. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee. RVO heeft aangegeven dat zij alle bedrijven eenduidig en op gelijke manier wil controleren en handhaven. Eerder was er ruimte voor onderlinge afspraken met het bevoegd gezag, maar daar zal voortaan minder tot geen ruimte meer voor zijn. Ook zullen eerder gemaakte afspraken met gemeenten of omgevingsdiensten niet meer gelden in het kader van gelijke behandeling. Het RVO is dus minder coulant op het gebied van deadlines en de gedetailleerdheid van de aangeleverde informatie. Daarnaast zijn de eisen voor energie-audits verscherpt. Deze nieuwe eisen zijn terug te vinden in artikel 2a van de tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 van de richtlijn energie-efficiëntie. De informatie die nu aangeleverd moet worden bestaat uit vier onderdelen. Deze staan hieronder opgesomd:

  1. Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen in de onderneming
  2. Een beschrijving van de belangrijkste factoren die een invloed hebben op het energieverbruik van de onderneming
  3. Een gekwantificeerd overzicht omtrent het energiebesparingspotentieel van de onderneming
  4. Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

 

Bijeenkomst RVO

Dinsdag 10 september is er een bijeenkomst gepland door het RVO waar uitleg wordt gegeven over de EED en de informatie die bedrijven moeten aanleveren. Onze experts zullen ook aanwezig zijn op deze bijeenkomst. Aanmelden voor deze voorlichtingsbijeenkomst is gratis en kan via deze link.

Het doel achter de EED is duidelijk: overzicht scheppen in energiestromen en ondernemers helpen bij het besparen op het gebied van energie. De manier van informatie aanleveren is echter niet de makkelijkste opgave. Onze MKB-specialisten kan uw bedrijf hierbij helpen door u werk uit handen te nemen. Wanneer uw bedrijf onder de EED-wetgeving valt, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen bekijken hoe we u en uw bedrijf kunnen helpen. Meer weten over de verschillende wetten rondom energiebesparing? Op onze site geven we meer uitleg!

Terug naar overzicht

Woman in Clothing Store

Bespaar op energie!

En maak je onderneming duurzaam.

Doe de gratis scan

Maak je onderneming duurzaamVerlaag je bedrijfskostenDoe de benchmarkVoldoe aan de Wet MilieubeheerOntvang vrijblijvend offertesKrijg inzicht in je energieverbruik