Registratie van maatregelen verplicht in wijziging activiteitenbesluit

04 - 05 - 2018
Registratie van maatregelen verplicht in wijziging activiteitenbesluit

Terug naar overzicht Geplaatst in categorie: Energie & water

Het activiteitenbesluit verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die terug te verdienen zijn binnen vijf jaar. Deze verplichting geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas gebruiken. Het was reeds bekend gemaakt dat er een meldingsplicht zou gaan komen. Het ministerie van EZK heeft nu op 23-04 bekend gemaakt hoe deze registratie van maatregelen er waarschijnlijk uit zal zien.

Het volgende citaat is genomen uit de online consultatie over de wijziging: “Aan artikel 2.15 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer wordt een verplichting toegevoegd om te melden hoe aan deze energiebesparingsverplichting wordt voldaan.” In een nadere toelichting van de wijzigingen blijkt dat de drijver van elke inrichting uiterlijk op 1 juli 2019 melding moet maken van de uitgevoerde maatregelen. Daarna dient de drijver elke vier jaar aan het bevoegd gezag een update te sturen over de voortgang. Als de registratie niet plaats vindt, of als uit het register blijkt dat er onvoldoende actie wordt genomen, kan het bevoegd gezag naar aanleiding daarvan handhaving inzetten.

verplichting van registratie van energiebesparende maatregelen nu vastgelegd in het activiteitenbesluit

Overige wijzigingen voor de registratie

Een hele tijd geleden heeft de overheid besloten om het activiteitenbesluit handen en voeten te geven door de erkende maatregelen lijsten op te stellen. Deze lijsten zijn gevuld met maatregelen die voldoen aan de terugverdientijd van vijf jaar. Als een ondernemer beslist om bepaalde maatregelen niet uit te voeren, dan moet dit in de nieuwe registratie worden vermeld. Hierbij kan worden aangegeven of er alternatieve maatregelen zijn getroffen die minstens een even groot energiebesparend effect hebben als de maatregelen waarvan wordt afgeweken. Het ministerie zal de verdere voorschriften voor deze melding nog bepalen. Bovendien zal nog worden vastgesteld hoe het energiebesparend effect en de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen moeten worden uitrekend.

Een register of loket waar ondernemers terecht kunnen om de registratie uit te voeren bestaat overigens nog niet. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied zullen wij het uiteraard weer hier melden. Houd onze website dus goed in de gaten!

MKB Energy CheckUp

Wil jij weten welke maatregelen jij moet nemen om te voldoen aan het activiteitenbesluit? Vul dan snel de MKB Energy CheckUp in via de knop hieronder! Onze online doe-het-zelf scan geeft een overzicht van de erkende maatregelen die bij jouw bedrijf van toepassing zijn. Bovendien kan in de tool worden bijgehouden welke maatregelen je al hebt uitgevoerd. Op deze manier ben je goed voorbereid op de nieuwe meldingsplicht.

Mocht u verdere vragen hebben over de registratie van maatregelen, neem dan contact op via info@energycheckup.nl, bel 085 4872 125 of vul het contactformulier in.

Terug naar overzicht Doe nu de Scan!

Woman in Clothing Store

Bespaar op energie!

En maak je onderneming duurzaam.

Doe de gratis scan

Maak je onderneming duurzaamVerlaag je bedrijfskostenDoe de benchmarkVoldoe aan de Wet MilieubeheerOntvang vrijblijvend offertesKrijg inzicht in je energieverbruik