Doelen en maatregelen klimaatakkoord zijn bekend

20 - 07 - 2018
Doelen en maatregelen klimaatakkoord zijn bekend

Terug naar overzicht Geplaatst in categorie:

Dinsdag 10 juli overhandigde Ed Nijpels, voorzitter van de Klimaatberaad, de grote lijnen van het nieuwe klimaatakkoord aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit document is het resultaat na maandenlange onderhandelingen met grote partijen als o.a. Eneco, Aedes, FNV, Rabobank, Shell en Greenpeace. Hierin zal staat hoe Nederland de ambitie zal verwezenlijken om in 49% uitstoot van broeikasgassen te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. De definitieve versie van het Klimaatakkoord moet eind dit jaar worden vastgesteld.

Klimaatakkoord in grote lijnen

Het Klimaatakkoord is ingedeeld in 5 thema’s met elk een overlegtafel per sector met relevante partijen zoals bedrijven, milieuclubs en vakbonden. Hieronder een korte samenvatting van wat er per sector moet worden bereikt om aan de 49% uitstootreductie te komen. Dit is dus een begin en nog niet definitief, dat zal minister Wiebes na de zomer besluiten.

Elektriciteit

In 2030 moet het aantal Terawattuur (dat is gelijk aan een miljard kWh, met afkorting TWh) van hernieuwbare energie van 17 naar 84 TWh worden opgeschaald. Hiervan moet ten minste 49 TWh worden gerealiseerd op zee en 35 TWh op het land. Dit komt voornamelijk door zonne- en windenergie waar ook Rijksgronden ter beschikking voor worden gesteld. De realisatie hiervan komt door regionale energiestrategieën: samenwerkingen tussen overheden en maatschappelijke partners. De ambitie is dat 50% van de hernieuwbare energieproductie in eigendom komt van de lokale omgeving en dat de realisatie na 2025 zonder subsidies gaat lukken.

Elektriciteit klimaatakkoord energie

Gebouwde Omgeving

Voor 2021 moeten er ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar worden verduurzaamd en waarna er ruim voor 2030 een versnelling moet komen naar 200.000 verduurzaamde woningen per jaar. Dit gaat gebeuren in een proces waar gemeentes, bewoners en gebouweigenaren per wijk een uitvoeringsplan opstellen waarna andere partijen als netbeheerder en warmtebedrijven daarop in kunnen spelen. Financiële voordelen voor de verduurzaming zijn een verlaging van belasting op elektriciteit, verlaging van prijzen van isolatie, installaties en kostendalingen bij bouwbedrijven, warmteleveranciers en installateurs. Een aantal van de belastingmaatregelen beschreven we al in een eerder artikel.

Industrie

Bij de verduurzaming van de industrie gaat worden ingezet op elektrificatie, het gebruik van waterstof, het hergebruiken van grondstoffen en energie-efficiënte methoden om met warmte om te gaan. Voor de realisatie hiervan wordt gezamenlijk geïnvesteerd in innovatie, pilots en opschaling. Bij onrendabele kosten van maatregelen zal de overheid inspringen met een bedrag tussen de 550 en 1000 miljoen tot 2030. Waar er bij essentiële sectoren op korte termijn geen kosteneffectieve alternatieven zijn wordt de CO2-uitstoot gereduceerd door uitstoot op te slaan, al hebben NGO’s vraagtegens of dit een op nuttige oplossing is.

Voor de sectoren Landbouw en landgebruik en mobiliteit zijn er ook ambitieuze doelen gesteld. De veehouderij, veenweidebedrijven en glastuinbouw gaan gezamenlijk een uitstoot reductie verwezenlijken van tenminste 3.8 Mton CO2. In de mobiliteit zal er vooral worden ingezet op het vervangen van de fossiele brandstoffen en het daarvoor optimaliseren van de infrastructuur.

Conclusie Klimaatakkoord

De grote lijnen die nu al zijn uitgezet zijn bijzonder ambitieus, waar het geld van de maatregelen vandaan gaat komen is vaak onderbelicht en er wordt veel vertrouwen gestopt in innovaties die het verschil moeten gaan maken. Of het Klimaatakkoord zoals het er nu ligt realistisch is kunnen dus veel vraagtekens bij gezet worden. Niettemin is het een stap in de juiste richting: het heeft wel praktische maatregelen en is er nu meer contact tussen allerlei partijen over dit onderwerp dan ooit tevoren.

Nu alvast inspelen op de komende regels

Wil jij al jouw begin maken aan een duurzame toekomst. Begin dan met het inventariseren van wat jij kan doen door de mkb energy checkup in te vullen. Je kunt onze online scan vinden via de onderstaande knop. Mocht je vragen hebben over het klimaatakkoord of persoonlijke hulp willen bij verduurzaming, neem dan eens contact met ons op! Wij zijn bereikbaar via 085-4872125, of via info@energycheckup.nl.

Het gepubliceerde document van het Klimaatakkoord is te downloaden via de link.

Terug naar overzicht

Woman in Clothing Store

Bespaar op energie!

En maak je onderneming duurzaam.

Doe de gratis scan

Maak je onderneming duurzaamVerlaag je bedrijfskostenDoe de benchmarkVoldoe aan de Wet MilieubeheerOntvang vrijblijvend offertesKrijg inzicht in je energieverbruik