Fit for 55? De Energy CheckUp helpt!

19 - 08 - 2021
Fit for 55? De Energy CheckUp helpt!

Terug naar overzicht Geplaatst in categorie:

Fit for 55“Fit for 55”; het klinkt als een aanbieding van de lokale sportschool, maar niets is minder waar! Het is de nieuwste kreet om de klimaatplannen van de Europese Commissie op een sprekende manier te duiden. Een aanvulling op de eerder gepresenteerde European Green Deal. Het streven is om de CO₂-uitstoot in de EU over 8,5 jaar terug te brengen met 55% ten opzichte van 1990. Met als uiteindelijk doel om in 2050 de hele EU klimaatneutraal te krijgen.

Maar, 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 betekent dat we nog flink aan de bak moeten! Niet alleen de consument, maar ook het MKB.

 

 

Fit for 55: Kansen en zorgen voor het MKB

Eurocommissaris Frans Timmermans staat aan het roer van alle plannen die ons door de klimaatverandering leiden. Het is inmiddels wel duidelijk dát er iets gedaan moet worden. Maar kan dat wel op een dusdanige manier gebeuren dat ondernemers in het mkb ook het hoofd bovenwater weten te houden? We beschrijven een aantal kansen en een zorgpunt.

 

Kans: Gelijke regels in EU leiden tot eerlijke concurrentie

Een gecoördineerde Europese aanpak helpt Nederland om sneller en tegen lagere kosten de CO₂-uitstoot te reduceren. Bovendien creëren de plannen van Timmermans automatisch een gelijk speelveld binnen de EU. Voor alle lidstaten gelden straks immers dezelfde doelen en normen, terwijl er nu per lidstaat nog een eigen beleid op ontwikkeld kan worden. Door deze huidige oneerlijke concurrentie vertrekken veel bedrijven. De uitstoot gaat hierdoor ook naar het buitenland, maar reduceert dus niet!

In dit nieuwe plan zal de Europese CO₂-prijs voor bedrijven in de ETS (grote bedrijven die binnen het Emissions Trading System vallen) in 2030 omhoog gaan richting het niveau van de Nederlandse CO₂-heffing van 125 euro per ton. Dan wordt de concurrentie eerlijker voor Nederlandse bedrijven. Wat overigens volgens de branchevereniging voor de chemische industrie (VNCI) wel helpt om de emissiereductie te ondersteunen, is als de opbrengsten van de Europese emissiehandel ook weer terugvloeien in onze economie.

Grensheffing

De Europese Commissie komt met een grensheffing voor producten als ijzer, staal, aluminium, elektriciteit, cement en kunstmest uit landen waar de industrie en productie niet hoeft te voldoen aan de strenge normen die wel gelden voor de Europese industrie. Dit is gunstig voor Nederlandse bedrijven. Dankzij de zogenoemde Carbon Border Adjustment Mechanism vermijden we deze vorm van oneerlijke concurrentie van buiten Europa. Tegelijkertijd stimuleert de EU met haar beleid ook andere landen om te verduurzamen.

Kans: nu aan energiebesparing werken heeft groot voordeel in de toekomst

In de plannen van Timmermans staat dat er niet alleen een CO₂-prijs komt voor de ETS-bedrijven maar ook voor de gebouwde omgeving. Het mkb hoeft niet zelf te monitoren hoeveel CO₂-uitstoot ze hebben gegenereerd a.d.h.v. hun fossiele energieverbruik, dat houdt de energieleverancier voor ze bij. De CO₂-prijs zal na invoering, naar verwachting in 2024, geleidelijk stijgen. Het komt er dus op neer dat elke kWh en m³ aardgas steeds duurder wordt, maar ook dat energiebesparende maatregelen dus sneller rendabel zullen zijn.

 

Kans: EED energieaudit wordt nu breder ingezet

De EED is op dit moment een verplichte vierjaarlijkse aanpak voor bedrijven met meer dan 250 FTE in dienst of met een jaaromzet van meer dan €250 miljoen. Maar het plan is om de criteria voor de EED-verplichting aan te passen. Het gaat dan niet meer om omzet of FTE, maar om energieverbruik. Bedrijven die meer dan 10 TJ (omgerekend 2,8 miljoen kWh) verbruiken, komen in de nieuwe situatie onder de EED energieaudit te vallen. Dit criterium van 10 TJ verbruik geldt -net zoals de andere criteria nu- op concernniveau binnen het land. Dat betekent dat het gaat over het cumulatieve verbruik van álle vestingen van de desbetreffende organisatie in Nederland. De EED energieaudit zorgt ervoor dat je als bedrijf inzicht krijgt in de mogelijkheden om energie te besparen. En dat is natuurlijk van belang om de alsmaar duurder wordende energienota te beperken.

 

Zorgpunt: Bedrijven moeten de tijd krijgen om te investeren in CO₂-reductie

Om te voldoen aan de reductiedoelstelling, is het belangrijk om rekening te houden met de investeringscycli van bedrijven. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om gelijk een grote CO₂-reductie te realiseren. Investeren in grote installaties kost niet alleen geld, maar heeft vaak ook een lange aanlooptijd. Ook de haalbaarheid en rendabiliteit van bepaalde investeringen moet vooraf in kaart gebracht worden. In de tussentijd is het zinvoller om eerst de meest kosteneffectieve opties uit te voeren, ook al betekent die dat de CO₂-daling misschien eerst afvlakt. Na het realiseren van de grote investeringen, trekt die afvlakking dan weer bij.

 

Wanneer staan alle lichten op groen voor Fit for 55?

Over het Fit For 55-pakket wordt na de zomer in verschillende beleidsagenda’s verder onderhandeld met de Europese Raad en het Europees Parlement. Het is te verwachten dat deze onderhandelingen nog enige aanpassingen opleveren. De doelen zullen mogelijk wel aangenomen worden, maar de implementatie van het plan zal naar verwachting op sommige punten nog wijzigen. In elk geval staat het plan dit jaar en ook het komende jaar hoog op de agenda en kan het bij een akkoord snel in werking worden gezet. Het kan daarom nooit kwaad om nu alvast aan de slag te gaan, om te voorkomen dat het straks haastwerk wordt!

 

In vorm voor ‘Fit For 55’ met de MKB Energy CheckUp!

Wil je als ondernemer of als bedrijventerrein klaar zijn om met Fit For 55 mee te kunnen doen? Dan kan onze MKB Energy CheckUp hulp bieden.

 

Gratis online scan geeft inzicht in mogelijkheden

De MKB Energy CheckUp is een gratis online scan voor ondernemers in het mkb. Met deze scan krijg je inzicht in je huidige energieverbruik en in de mogelijkheden om je bedrijf te verduurzamen. Je krijgt tips over hoe je op een slimme manier energie kunt besparen.

 

Uitgebreide energiescan

Wil je energiebesparing grondig aanpakken voor jouw organisatie? Dan is een uitgebreide energiescan over besparende maatregelen een slimme zet. Een energie-adviseur komt dan bij u langs en neemt met u door waar de kansen liggen en wat rendabel is in uw situatie. Op basis hiervan weet je zeker dat je een solide investering in verduurzaming doet.

 

Geïnteresseerd in verduurzamen? Wij helpen je verder!

Ben je geïnteresseerd naar verduurzamingsmogelijkheden binnen jouw organisatie of op je bedrijventerrein? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Onze adviseurs denken graag met je mee over passende oplossingen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Terug naar overzicht

Woman in Clothing Store

Bespaar op energie!

En maak je onderneming duurzaam.

Doe de gratis scan

Maak je onderneming duurzaamVerlaag je bedrijfskostenDoe de benchmarkVoldoe aan de Wet MilieubeheerOntvang vrijblijvend offertesKrijg inzicht in je energieverbruik