Bedrijventerreinaanpak: samen energie besparen

08 - 09 - 2021
Bedrijventerreinaanpak: samen energie besparen

Terug naar overzicht Geplaatst in categorie:

Verduurzamen en energie besparen staan in het mkb inmiddels stevig op de agenda. Door samen te werken als collectief, bijvoorbeeld met meerdere mkb’s op een bedrijventerrein, blijkt de energietransitie soepeler en efficiënter te verlopen. Om dit voor elkaar te krijgen, bestaan verschillende aanpakken, zowel nationaal als internationaal. CCS Energie-advies heeft veel kennis over energietransitie in het mkb en op bedrijventerreinen, en is betrokken bij twee van dit soort aanpakken voor energiebesparing op bedrijventerreinen: DICE en GEAR@SME.

Samen energie besparen

De nationale aanpak energiebesparing van DICE

De Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE), biedt samenwerkende mkb’s op bedrijventerreinen de mogelijkheid om een strategie te ontwikkelen en vervolgens concreet te maken met collectieve energieprojecten. Met als richtpunt: het versneld aardgasvrij maken van de warmtevoorziening voor gebouwen op het bedrijventerrein, tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en de maatschappij. Deze dienst is een samenwerking tussen verschillende nationale spelers, waaronder brancheorganisaties, TNO, Hogeschool Saxion en zakelijke dienstverleners.

Inzicht in energieverbruik

De DICE geeft bedrijventerreinen informatie over en inzicht in het energieverbruik. Het geeft meer grip op de kansen die er voor deze terreinen zijn om te verduurzamen en dus te besparen. Daarnaast zet het een haalbare stip op de horizon, bijvoorbeeld of het wel of niet mogelijk is om als bedrijventerrein zélf energieproducent te worden. Bovendien krijgen lokale trekkers, ofwel lokale ‘trusted partners’ van dit project via het zogenaamde DICE Dashboard de beschikking over de energiegegevens, de strategie en de collectieve energieprojectbeschrijvingen. Op basis hiervan is het mogelijk collectieve energieprojecten op het bedrijventerrein te initiëren of versnellen. Met andere woorden; zelf aan de slag met energietransitie!

CCS Energie-advies is bij dit project betrokken als penvoerder. We coördineren het project en zijn betrokken bij alle producten die tijdens het project worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld de methodiek, templates en het dashboard. Daarnaast organiseren we de pilots en werken we aan het opstellen van scenario’s en plannen die bedrijven en trusted partners helpen om hun energiebesparingsambities te behalen. Zo verzamelen we gegevens, maken technische en financiële proposities voor de energieprojecten en houden we alle betrokken partijen bij dit proces op de hoogte van het verloop.

 

Internationale steun bij energiebesparing: GEAR@SME

Ook internationaal wordt het besparen van energie op bedrijventerreinen breed over het voetlicht gebracht. In Europa zijn meer dan 25 miljoen mkb’s. Met recht dus een sector waarin een enorm energiebesparingspotentieel zit. Maar vaak is er bij mkb’s gebrek aan expertise, tijd, kapitaal en ondersteuning om de noodzakelijk energieaudits en energiebesparende maatregelen uit te voeren. Daarom heeft de Europese Commissie financiële steun verleend aan het GEAR@SME-project.

Bruggen slaan van samenwerking naar uitvoering

GEAR@SME is een internationaal consortium van onder andere gerenommeerde onderzoeksorganisaties, zakelijke dienstverleners, brancheorganisaties en de Duitse KvK, de IHK. Deze projectgroep zet energie-efficiëntie op de kaart voor het mkb. Bijvoorbeeld door samen te werken met de lokale trusted partner, zoals een ondernemersvereniging of parkmanagementorganisatie. Samen slaan ze de brug van ondernemers naar energiebesparende maatregelen. Het project GEAR@SME ondersteunt deze lokale trusted partners in dit proces.

 

 

MKB Energy CheckUp

Het proces van energietransitie hangt dus samen met allerlei internationale regels, wetten en verplichtingen, maar ook met subsidies. Omdat het een doorlopend proces is, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de afspraken en politieke ontwikkelingen op dit thema. Dit is één van de taken van CCS Energie-advies. Wij weten daardoor altijd wat er speelt en helpen mkb’s dan ook graag bij de energietransitie. Bijvoorbeeld door de MKB Energy CheckUp. We maken inzichtelijk hoe ondernemers energie kunnen besparen óf duurzame energie kunnen produceren, door bijvoorbeeld reststromen opnieuw in te zetten. Vervolgens zien we erop toe dat dit allemaal voldoet aan de wettelijke richtlijnen in Nederland en de EU. We helpen je graag om efficiënt aan verduurzaming van je bedrijf te werken!

Ben je hier ook in geïnteresseerd? Of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact ons op.

Terug naar overzicht

Woman in Clothing Store

Bespaar op energie!

En maak je onderneming duurzaam.

Doe de gratis scan

Maak je onderneming duurzaamVerlaag je bedrijfskostenDoe de benchmarkVoldoe aan de Wet MilieubeheerOntvang vrijblijvend offertesKrijg inzicht in je energieverbruik